14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 764

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 764:

Til § 1 Til nr. 1 (retsplejelovens §§ 718 a og 718 b)Til § 718 a Den foreslåede bestemmelse vedrører anklagemyndighedens afgørelse af tiltalespørgsmålet. Bestemmelsen er ny og fastslår, at anklagemyndigheden skal træffe afgørelse om tiltalespørgsmålet inden rimelig tid, og at anklagemyndigheden skal underrette den sigtede, hvis der ikke er truffe...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.