Bøger, som nævner Retsplejeloven § 754d

Indledning

- Side 91 -

Retsplejelovens §§ 754 a-754 e indeholder den nærmere regulering af politiets brug af agenter som led i efterforskningen af lovovertrædelser. Med bestemmelserne reguleres den såkaldte proaktive efterforskning, der iværksættes på et tidligere tidspunkt end den traditionelle efterforskning, som først iværksættes efter, at den forbryderiske virksomhed er afsluttet.

Læs på Jurabibliotek