Bøger, som nævner Retsplejeloven § 753

Kommenteret Retsplejelov Bind I - §§ 1 - 223 b (11. udg.)
Forfattere: Jens Røn, Niels Fenger, Lasse Højlund Christensen, Oliver Talevski, Hanne Kjærulff, Ketilbjørn Hertz, Jesper Hjortenberg, Jens-Christian Bülow, Mette Green van de Ven, Michael Kistrup, Nicolai Pii, Ellen Busck Porsbo, Carsten Kristian Vollmer og Mads Bundgaard Larsen
Udgivelsesdato: 18. apr 2024
DJØF Forlag

Omstændighederne

- Side 562 -

...om vidnefritagelsesreglerne, når omstændighederne giver grund til det. Den pågældende havde selv anmeldt forholdet til politiet og var nogle dage senere uopfordret mødt op for at afgive forklaring herom. Højesteret fandt, at det i den situation ikke var en fejl, at politiet undlod at orientere ham om vidnefritagelsesreglerne for en parts nærmeste.

Læs på Jurabibliotek