Bøger, som nævner Retsplejeloven § 751

Bevis

- Side 506 -

...politiassistenterne om, hvad T3 havde fortalt dem under samtalen i bilen. Den omstændighed, at de to politiassistenter – efter at være blevet gjort bekendt med politirapporten fra specialafdelingen om afhøringen af T3 – havde udarbejdet en politirapport om deres samtale med hende, kunne under de foreliggende omstændigheder ikke føre til andet resultat.

Læs på Jurabibliotek