14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 747

Lov om rettens pleje paragraf 747

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§747 Retsmøde afholdes, når der fremsættes anmodning om foranstaltninger, som kræver rettens medvirken.

•••

Stk. 2 Efter anmodning afholdes endvidere retsmøde, når det er påkrævet for at sikre bevis, som

  • 1) det ellers må befrygtes vil gå tabt,

  • 2) ikke uden væsentlig ulempe eller forsinkelse vil kunne føres for den dømmende ret eller

  • 3) må antages at være af betydning for efterforskningen eller af hensyn til en offentlig interesse.

•••

Stk. 3 Retsmøde med henblik på at sikre bevis kan endvidere afholdes efter anmodning, hvis

  • 1) sigtede er varetægtsfængslet, herunder i isolation,

  • 2) sikringen af bevis vil kunne få betydning for spørgsmålet om varetægtsfængslingens eller isolationens ophævelse og

  • 3) væsentlige praktiske hensyn ikke taler imod.

•••

Stk. 4 Imødekommer retten en anmodning efter stk. 3, skal retsmødet afholdes snarest og så vidt muligt inden for 2 uger fra rettens modtagelse af anmodningen. Det samme gælder en anmodning efter stk. 2, hvis anmodningen indeholder begæring herom.

•••
profile photo
Profilside