Bøger, som nævner Retsplejeloven § 741g

Retsplejeloven 100 år (1. udg.)
Forfattere: Trine Baumbach, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Ole Scharf og Henrik Stevnsborg
Udgivelsesdato: 01. okt 2019
DJØF Forlag

Bemærk, at § 741g blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 741g, om det har en betydning.

Ofrets retsstilling

- Side 123 -

...specielle vidnestatus har også som implikation, at ofret skal vejledes om sagens gang mv., jf. retsplejelovens § 741 e og § 741 f. Ofret har også i grovere sager ret til at blive underrettet om tidspunktet for den dømtes første uledsagede udgang og løsladelse mv., samt hvis den tiltalte medvirker i tv- og radioprogrammer mv., jf. retsplejelovens § 741 g.

Læs på Jurabibliotek