Bøger, som nævner Retsplejeloven § 741b

3.12.3. Den beskikkede advokats beføjelser

- Side 159 -

...den forurettede uden advokatens tilstedeværelse. Ønsker den forurettede ikke at udtale sig uden advokatens tilstedeværelse, kan politiklagemyndigheden tilkalde en af de i § 733, stk. 1, nævnte advokater til at varetage hvervet som advokat for den forurettede, indtil retten har taget stilling til begæringen, jf. herved retsplejelovens § 741 b, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek