14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 72

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 72:

Det følger af retsplejelovens § 72, at udtagelsen til grundlisten inden for hver kommune foretages af et grundlisteudvalg på fem medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen for de kommunale råds valgperiode. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen fremover har mulighed for at sammensætte et grundlisteudvalg på flere end fem medlemmer, hvilket har t...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.