14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 71

Lov om rettens pleje paragraf 71

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71 Følgende personer kan begære sig fritaget for nævninge- og domsmandshvervet:

  • 1) Folketingets medlemmer og dets tjenestemænd,

  • 2) tjenstgørende militærpersoner,

  • 3) told- og postvæsenets tjenestemænd, faste brandfolk samt de ved jernbaner, telegrafer og telefoner ansatte personer,

  • 4) læger og jordemødre,

  • 5) lodser,

  • 6) sagkyndige, der er beskikket efter § 92 i denne lov eller efter § 172 i lov om social service, og lægdommere ved boligretterne,

  • 7) de, som er fyldt 60 år,

  • 8) de, som på grund af deres helbredstilstand eller erhvervs- eller familieforhold ikke uden fare for deres velfærd eller uforholdsmæssig ulempe kan opfylde nævninge- eller domsmandspligten,

  • 9) de, som har taget bopæl i en anden kreds end den, for hvilken deres udtagelse gælder,

  • 10) de, som i to perioder har været udtaget til nævninge- og domsmandslister.

•••
profile photo
Profilside