Bøger, som nævner Retsplejeloven § 686

Bemærk, at § 686 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 686, om det har en betydning.

Forholdet mellem tiltale og dom

- Side 238 -

Tidligere var det strafferammer og påtaleregler, der var afgørende for, hvilken domstol der skulle behandle sagen. Efter retsplejelovens § 686 er hovedkriterierne for, om der skal medvirke henholdsvis domsmænd og nævninge, om »der bliver spørgsmål om højere straf end bøde«, og om »der bliver spørgsmål om straf af fængsel i 4 år eller derover«.

Læs på Jurabibliotek