Bøger, som nævner Retsplejeloven § 616

1.1.1. Organisatorisk og funktionel uafhængighed

- Side 62 -

...dommer har en interesse i en konkret sag. For det første har dommeren selv pligt til at tage initiativ til at vige sit sæde; og for det andet skal det ikke være påvist konkret, at dommeren er partisk, men blot, at der foreligger sådanne omstændigheder, at der kan opstå mistanke om det (Bang-Pedersen og Højlund Christensen 2015, s. 38-44; s. 74-75).

Læs på Jurabibliotek