Bøger, som nævner Retsplejeloven § 577

På ny auktion og misligholdelsesauktion

- Side 251 -

...misligholdelsesauktionen den 6. juni 2018 blev afgivet hammerslag på 1.050.000 kr., og A frifindes. For så vidt angår C frifindes han. Der er ikke givet hammerslag til C, hvorfor selskabets bud på misligholdelsesauktionen den 14. juni 2017 allerede af den grund ikke er bindende, jf. tvangsauktionsvilkårenes pkt. 4 in fine, jf. pkt. 8, jf. retsplejelovens § 577.

Læs på Jurabibliotek