Bøger, som nævner Retsplejeloven § 577

§ 577

- Side 157 -

...omstændigheder. Ifølge tvangsauktionsvilkårenes pkt. 4 er budgiver på 1. auktion bundet i maksimalt 6 uger, medmindre man vedtager en længere frist for afholdelse af ny auktion. På den ny auktion er alene højestbydende bundet af sit bud, forudsat at han meddeles hammerslag. Andre bydende på ny auktion er ikke bundet af deres bud efter slutningen af 2.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 158 -

...forfra med nyt udlæg og ny auktionsbegæring. I U 2021.4060 Ø blev budgivningen genoptaget efter en analogi til retsplejelovens § 577, stk. 2, da næsthøjestbydende ikke havde forstået, at han var blevet overbudt. Landsretten tiltrådte fogedrettens beslutning om genoptagelse, da der forelå disse ganske særlige omstændigheder om lokale og lydforhold.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...med terminsydelser skulle afholdes misligholdelsesauktion, jf. retsplejelovens § 577. Der er ingen frister for, hvornår man senest skal begære misligholdelsesauktion. Uagtet 1-årsfristen i tvangsauktionsvilkårenes pkt. 9 statuerede landsretten i U 2012.1073 Ø, at der ikke var udvist passivitet, så auktionen kunne fremmes som misligholdelsesauktion.

Læs på Jurabibliotek