Bøger, som nævner Retsplejeloven § 566

Bemærk, at § 566 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 566, om det har en betydning.

11.3. »Væsentlig betydning for ejendommens værdi«

- Side 93 -

»Landsretten bemærker herved, at der i forbindelse med en tvangsauktion kan gives sådanne oplysninger om forhold, der kan have væsentlig betydning for ejendommens værdi, jf. retsplejelovens § 566, stk. 2, at tvangsauktionen kan gennemføres på det foreliggende grundlag.«

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 94 -

...forbindelse med annonceringen af en ejendom, som skal bortsælges på tvangsauktion, jf. retsplejelovens § 566, stk. 3, litra j-g, § 566 stk. 2. da det ikke kan udelukkes at den manglende annoncering kan have betydning for ejendommens pris, tiltræder landsretten, at auktionen den 26/11 2009 er udsat med henblik på fornyet annoncering af ny 2. auktion.«

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 96 -

...oplysninger må det antages, at ejendommen efter jordfordeling vil have et areal på ca. 50 ha og ikke som annonceret ca. 40 ha. Under disse omstændigheder findes ejendommen ikke at have været annonceret som foreskrevet i retsplejelovens § 566, stk. 2, og da denne oplysning må antages at have væsentlig betydning for ejendommens værdi, ophæves tvangsauktionen.«

Læs på Jurabibliotek