Bøger, som nævner Retsplejeloven § 556

Inddrivelse (1. udg.)
Forfattere: Morten Schwartz Nielsen
Udgivelsesdato: 11. feb 2015
DJØF Forlag

2.2. Annoncering om auktion og indkaldelse

- Side 565 -

...auktionen afholdes, jf. retsplejelovens § 544. Annonceringen skal indrykkes to gange i et eller flere af de mere udbredte stedlige blade. 1 uges fristen regnes fra den første bekendtgørelse. Der er mulighed for en hurtigere afholdt auktion, såfremt der er tale genstande, der er udsat for hurtig fordærvelse eller værditab, jf. retsplejelovens § 556.

Læs på Jurabibliotek