Bøger, som nævner Retsplejeloven § 509

Afgørelser omfattet af § 584, stk. 2

- Side 105 -

...udlæg under henvisning til retsplejelovens §§ 509-516. 254 254.U 1997.1572 Ø og Dybdahl og Kardel, a.st., s. 85 f. Tilsvarende gælder for den omvendte situation, hvor rekvisitus ønsker at kære en afgørelse om, at trangsbeneficiet m.v. ikke er til hinder, at der foretages udlæg. 255 255.VLK af 31. juli 2015 i B-1209-15, omtalt i afsnit 5.1.3 nedenfor.

Læs på Jurabibliotek