Bøger, som nævner Retsplejeloven § 48

§ 148 . Formalitetsfejl

- Side 196 -

I subjektiv henseende omfatter den både forsæt og grov uagtsomhed. Der henvises til indledningen, hvoraf det fremgår, at disciplinærstraf i væsentligt omfang træder i stedet for kriminel straf ved tjenesteforsømmelser. For dommere henvises tillige til rpl. §§ 48 og 49.

Læs på Jurabibliotek