Lovkommentarer, som nævner Retsplejeloven § 477g

Kommenteret Retsplejelov Bind II - §§ 477 a - 682 (10. udg.)
Forfattere: Jens Møller, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Oliver Talevski og Peter Thønnings
Udgivelsesdato: 23. aug 2018
DJØF Forlag

§ 477 g

Læs lovkommentar til § 477g på side 28.

Læs på Jurabibliotek