Bøger, som nævner Retsplejeloven § 477d

2.2. Særligt om betalingspåkravsproceduren

- Side 53 -

...jf. retsplejelovens § 477 d, hvorefter skyldneren skal fremkomme med eventuelle indsigelser inden for 14 dage, jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 1. Hvis skyldner ikke gør dette, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom, jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 2, hvorefter betalingspåkravet har samme bindende virkning som en dom, jf. retsplejelovens...

Læs på Jurabibliotek