Bøger, som nævner Retsplejeloven § 467

4.5.4. Forsvarerens ret til kontradiktion og bevisbegæring

- Side 100 -

...rettens tilladelse, jf. retsplejelovens § 467, stk. 3. Det drejer sig typisk om politirapporter. At rettens tilladelse er en forudsætning, skyldes princippet om bevisumiddelbarhed, ligesom forsvareren ikke nødvendigvis har deltaget i afhøringen, og derfor ikke har haft mulighed for at stille spørgsmål til vidnet, hvis dette ikke føres direkte for retten.

Læs på Jurabibliotek