Bøger, som nævner Retsplejeloven § 464

7.2. Mundtlighed og bevisumiddelbarhed

- Side 142 -

Kommissionen bemærkede, at der hidtil til tider var sket en betænkelig tilsidesættelse af bevisumiddelbarheden. Derfor var det vigtigt særligt at pointere, at det klare udgangspunkt er bevisumiddelbarhed, og at fravigelse herfra kun kan ske, når dette er særligt hjemlet. Udgangspunktet er udtrykt i retsplejelovens § 464, stk. 2:

Læs på Jurabibliotek