Bøger, som nævner Retsplejeloven § 463

1.2. Anklageprincippet og den materielle sandhed

- Side 22 -

...om det materielle sandhed medfører, at dommeren skal sikre, at de egentlig skyldige dømmes, og at uskyldige frifindes. Princippet er blandt andet kommet til udtryk i retsplejelovens § 463, stk. 3. Herefter bør retten navnlig være opmærksom på, at væsentlige beviser, der må antages at være til fordel for tiltalte, bliver ført. Retten kan også selv stille...

Læs på Jurabibliotek