Bøger, som nævner Retsplejeloven § 461

Den Grønlandske kriminalretspleje (1. udg.)
Forfattere: Thomas Trier Hansen
Udgivelsesdato: 06. okt 2014
DJØF Forlag

10.9.1. Betingelserne for isolation

- Side 211 -

Retsplejelovens §§ 373-77 vedrører alene spørgsmålet om den fuldstændige isolation. Denne kan kun iværksættes, hvis der for det første er fundet grundlag for tilbageholdelse efter retsplejelovens § 359, stk. 1, nr. 2. litra c – hensynet til efterforskningen – og for det andet :

Læs på Jurabibliotek