Retsplejeloven § 459

Denne konsoliderede version af retsplejeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rettens pleje

Lov nr. 90 af 11. april 1916,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006, lov nr. 1621 af 26. december 2013 og lov nr. 893 af 21. juni 2022

§ 459

Som parter anses

  • 1) den, som begæres sat under værgemål eller er under værgemål,

  • 2) den, der har anmodet om værgemålet, og

  • 3) den, der har anmodet om, at Familieretshusets afgørelse indbringes for retten.

Stk. 2 Endvidere kan de i værgemålslovens § 16, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte personer indtræde som part under sagen.