14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 449c

Lov om rettens pleje paragraf 449c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§449c Retsmøder foregår for lukkede døre. Ved offentlig gengivelse af rettens afgørelser må der ikke ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de personer, der er nævnt i afgørelsen, eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af de nævnte forbud straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

•••

Stk. 2 For sager om faderskab og medmoderskab finder § 456 m, stk. 1 og 2, dog anvendelse.

•••
profile photo
Profilside