Bøger, som nævner Retsplejeloven § 405

Den Grønlandske kriminalretspleje (1. udg.)
Forfattere: Thomas Trier Hansen
Udgivelsesdato: 06. okt 2014
DJØF Forlag

Domsmænd

- Side 37 -

...blevet væsentlig mere deltaljerede i den nye retsplejelov. 40 40. Jf. retsplejelovens §§ 35-43. Således skal domsmanden ikke alene være myndig og uberygtet, men må i øvrigt ikke fylde 70 år i den periode, som personen vælges for. Personen må ikke være ude af stand til at fyldestgøre en domsmands pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed.

Læs på Jurabibliotek