Bøger, som nævner Retsplejeloven § 404

Retsplejeloven 100 år (1. udg.)
Forfattere: Trine Baumbach, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Ole Scharf og Henrik Stevnsborg
Udgivelsesdato: 01. okt 2019
DJØF Forlag

Småsagsprocessen – inspiration fra klagenævnsprocessen

- Side 574 -

Der gælder som bekendt særlige regler om sagkyndig oplysning i småsagsprocessen, jf. retsplejelovens § 404, stk. 1, 1. pkt. 1146 1146. Smh. med bkg. nr. 1297 af 20. november 2007 om fremgangsmåden ved sagkyndig oplysning af sager i småsagsprocessen.

Læs på Jurabibliotek