Bøger, som nævner Retsplejeloven § 402

Bemærk, at § 402 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 402, om det har en betydning.

Omkostningerne – den store hurdle

- Side 157 -

...retssager, giver ellers adgang til at føre disse »små« sager gennem en mere standardiseret proces, der på baggrund af rettens udvidede pligt til vejledning af parterne skal kunne føres uden omkostninger til advokatbistand. De komplicerede sager kan parterne og retten selv føre over i den almindelige civilproces. 365 365. Retsplejelovens § 402, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek