Bøger, som nævner Retsplejeloven § 400

Kommenteret Retsplejelov Bind I - §§ 1 - 223 b (11. udg.)
Forfattere: Jens Røn, Niels Fenger, Lasse Højlund Christensen, Oliver Talevski, Hanne Kjærulff, Ketilbjørn Hertz, Jesper Hjortenberg, Jens-Christian Bülow, Mette Green van de Ven, Michael Kistrup, Nicolai Pii, Ellen Busck Porsbo, Carsten Kristian Vollmer og Mads Bundgaard Larsen
Udgivelsesdato: 18. apr 2024
DJØF Forlag

Bemærk, at § 400 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 400, om det har en betydning.

Indbringelse for retten

- Side 455 -

...vedkommende advokat, da der ud over bøde er et diciplinært spørgsmål om, hvorvidt vedkommende har tilsidesat god advokatskik, jf. U 2010.963/1 V og U 2014.1855 V. Dette også uanset at sagen efter det oplyste først og fremmest er anlagt for at få prøvet størrelsen af bøden, jf. afgørelse af 21. oktober 2022 fra Retten i Kolding (sag BS-28232/2022).

Læs på Jurabibliotek