14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 398

Lov om rettens pleje paragraf 398

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§398 Retten træffer ved kendelse afgørelse i sagen på det indkomne skriftlige grundlag.

•••

Stk. 2 Hvor særlige grunde taler derfor, kan retten bestemme, at der skal foretages mundtlig forhandling. Parterne opfordres i så fald til at give møde. Retten kan tillade, at en part eller rettergangsfuldmægtig deltager i den mundtlige forhandling ved anvendelse af telekommunikation, medmindre sådan deltagelse er uhensigtsmæssig. Udebliver den kærende, afvises kæremålet.

•••
profile photo
Profilside