Bøger, som nævner Retsplejeloven § 394

Bemærk, at § 394 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 394, om det har en betydning.

1. Generelt

- Side 229 -

...henvisning fra Arbejdsretten til de almindelige domstole eller omvendt, sammenlign retsplejelovens § 232, stk. 2. Hvis det er en byret, der afviser en sag, vil afgørelsen kunne indbringes for landsretten ved kære Side 228 i medfør af retsplejelovens § 391, stk. 3, jf. § 369, stk. 3, og U 1983.618 V. Kærefristen er 2 uger, jf. retsplejelovens § 394.

Læs på Jurabibliotek