Bøger, som nævner Retsplejeloven § 389a

1. Oversigt

- Side 34 -

...jf. retsplejelovens § 389 a, jf. herom afsnit 3.2 nedenfor. – Kære af byrettens kendelser og beslutninger om sagsomkostninger og salær efter 20.000 kr.s-reglen, jf. retsplejelovens § 389, stk. 2 og 3, jf. herom afsnit 3.3 nedenfor. – Kære af bestemmelser i byretsdomme om sagsomkostninger efter 20.000 kr.s-reglen, jf. retsplejelovens § 391, stk. 1 og 2,...

Læs på Jurabibliotek3.2.1.3. Afgørelser, hvorved sagen afvises eller konstateres hævet

- Side 62 -

...uegnet til at danne grundlag for sagens behandling. Sagsøgeren kærede afgørelsen til landsretten, der afviste kæremålet med henvisning til, at skifterettens afgørelse var truffet under forberedelse af hovedforhandlingen, og at afgørelsen derfor kun kunne kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. konkurslovens § 255, jf. retsplejelovens § 389 a.

Læs på Jurabibliotek3.2.1.10. Særlige retsområder, herunder skiftesager

- Side 70 -

...af en tvist i medfør af ægtefælleskiftelovens § 2, stk. 1, og at det af samme lovs § 2, stk. 4, fremgår, at sådanne sager behandles efter retsplejelovens regler. Da kendelserne var afsagt under forberedelsen af hovedforhandlingen, og da Procesbevillingsnævnets tilladelse i medfør af retsplejelovens § 389 a ikke forelå, afviste landsretten kæremålene.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...uegnet til at danne grundlag for sagens behandling. Sagsøgeren kærede afgørelsen til landsretten, der afviste kæremålet med henvisning til, at skifterettens afgørelse var truffet under forberedelse af hovedforhandlingen, og at afgørelsen derfor kun kunne kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. konkurslovens § 255, jf. retsplejelovens § 389 a.

Læs på Jurabibliotek