Bøger, som nævner Retsplejeloven § 362

5.1.1. Sagsbehandling af en inkassosag

- Side 94 -

...telefonopkald fra retten. Hvis forkyndelse heller ikke kan ske telefonisk, sendes en stævningsmand eller en politiassistent ud for personligt at forkynde stævningen på sagsøgtes bopæl. Til stævningens forkyndelse er der knyttet særlige retsvirkninger. Forkyndelsen har bl.a. betydning for sagsøgtes eventuelle modkrav under sagen, jf. RPL §§ 359, 360, 362 og 366.

Læs på Jurabibliotek