Bøger, som nævner Retsplejeloven § 362

2.1. Afgørelser om afvisning mv.

- Side 396 -

Det følger af retsplejelovens § 362, stk. 1, at en parts udeblivelse under hovedforhandlingen, indtil parten har nedlagt sin påstand, har de samme retsvirkninger som angivet i retsplejelovens § 360. Er hovedforhandlingen opdelt i flere afsnit i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 1, gælder dette for hvert enkelt afsnit af hovedforhandlingen. Har...

Læs på Jurabibliotek