Bøger, som nævner Retsplejeloven § 362

6.4. Frister under sagsforberedelsen og konsekvenserne af parternes fristoverskridelse

- Side 131 -

...domstole er udeblivelsesvirkningen i forhold til sagsøgte, at retten afsiger »... dom efter sagsøgerens påstand, for så vidt denne findes begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne.«, jf. herved retsplejelovens § 360, stk. 3, 1. pkt. Sagsøgtes udeblivelse fra hovedforhandlingen har samme retsvirkning, jf. retsplejelovens § 362, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek