Bøger, som nævner Retsplejeloven § 348

Bemærk, at § 348 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 348, om det har en betydning.

Sagsbehandlingsregler

- Side 329 -

...beviser, som rekvirenten vil påberåbe sig. Der skal indleveres genpart af anmodningen og af de dokumenter, han vil påberåbe sig. jf. § 646, stk. 2. Det betyder, at forbudsrekvisitionen skal opfylde de samme krav som en stævning. Fogeden kan, jf. retsplejelovens § 349, stk. 2, jf. § 646, stk. 2, give rekvirenten en frist til at berigtige manglerne.

Læs på Jurabibliotek