Bøger, som nævner Retsplejeloven § 331

Rekvirenten havde fri proces til erhvervelse af fundamentet

- Side 137 -

Har rekvirenten haft fri proces til førelse af den sag, der har resulteret i erhvervelsen af dommen, dækker fri proces-bevillingen også udgifterne til inddrivelsen, jf. retsplejelovens § 331, stk. 3.

Læs på JurabibliotekFri proces til fogedsagen

- Side 139 -

Fogeden kan enten meddele fri proces med fulde retsvirkninger efter retsplejelovens § 331, stk. 1, eller begrænse den fri proces til dele heraf, f.eks. alene beskikkelse af advokat, efter § 331, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek