Bøger, som nævner Retsplejeloven § 327

6. Størrelse medium: Sager om krav på 50.000-500.000 kr.

- Side 371 -

...det vil sige at have en retshjælpsforsikring. Endvidere kunne det være interessant at få belyst, om man kunne få udbredt retshjælpsforsikring som en selvstændig forsikring til erhvervsdrivende, herunder særligt til mindre erhvervsdrivende. Sådanne forsikringer findes på markedet, men udbredelsen og kendskabet til disse forsikringer synes begrænset.

Læs på Jurabibliotek