Bøger, som nævner Retsplejeloven § 312

6. Størrelse medium: Sager om krav på 50.000-500.000 kr.

- Side 372 -

...eller pålægges at betale omkostninger til den anden part. Det generelle udgangspunkt er, at vinderen af en sag skal have sine sagsomkostninger erstattet af den tabende part, jf. retsplejelovens § 312. Dette er et sundt princip. En part har selvsagt større incitament til at få sin sag afgjort ved domstolene, hvis parten kan påregne at få sine udgifter...

Læs på Jurabibliotek