14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 267a

Lov om rettens pleje paragraf 267a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§267a Den, som uden at være omfattet af § 260, stk. 2, 3, 6, 79 og 10, samt § 136, stk. 8, i medfør af § 260, stk. 5, repræsenterer en part i sager om inddrivelse af forfaldne pengekrav efter reglerne i kapitel 44 a, i sager om mindre krav efter reglerne i kapitel 39 samt under udlægsforretninger i fogedretten, skal udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med god skik for rettergangsfuldmægtige. Rettergangsfuldmægtigen skal udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger. Sagen skal fremmes med den fornødne hurtighed.

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om god skik for rettergangsfuldmægtige. Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige

•••
profile photo
Profilside