14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 250

Lov om rettens pleje paragraf 250

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§250 Flere parter kan sagsøge eller sagsøges under én sag, såfremt:

  • 1) der er værneting for alle kravene her i landet,

  • 2) retten er værneting for ét af kravene,

  • 3) retten er saglig kompetent med hensyn til ét af kravene,

  • 4) alle kravene kan behandles efter samme processuelle regler, og

  • 5) ingen af parterne gør indsigelse, eller kravene har en sådan sammenhæng, at de uanset fremsatte indsigelser bør behandles under én sag.

•••

Stk. 2 Hver af parterne kan inddrage krav mod tredjemand under sagen, såfremt:

  • 1) der er værneting for kravet mod tredjemand her i landet,

  • 2) kravet kan behandles efter samme processuelle regler som de øvrige krav, og

  • 3) hverken de øvrige parter eller tredjemand gør indsigelse, eller kravet har en sådan sammenhæng med et af de øvrige krav, at kravet uanset fremsatte indsigelser bør behandles under sagen.

•••

Stk. 3 Er betingelserne efter stk. 1, nr. 5, eller stk. 2, nr. 3, ikke opfyldt, træffer retten i medfør af § 253 bestemmelse om særskilt behandling og afgørelse af kravene. Er retten ikke rette værneting for eller saglig kompetent med hensyn til et krav, henvises kravet dog til afgørelse ved den rette domstol.

•••

Stk. 4 Har retten ikke saglig kompetence til at behandle et krav under en selvstændig sag, kan den henvise kravet til afgørelse ved den rette domstol.

•••

Stk. 5 Retten kan efter anmodning af en af de oprindelige parter afvise et krav mod tredjemand, såfremt kravet burde have været inddraget i sagen tidligere. Efter forberedelsens afslutning kan krav mod tredjemand kun inddrages i sagen med rettens samtykke.

•••
profile photo
Profilside