Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Til stk. 5. Dansk ret finder anvendelse ved sagsanlæg

- Side 561 -

...fik virkning. Anlægges en retssag, inden den grænseoverskridende fusion får virkning, vil RPL § 238, stk. 1, finde anvendelse, og hjemtinget vil derfor også i sådanne tilfælde være den retskreds, hvor selskabets hovedkontor ligger, eller, hvis et sådant ikke kan oplyses, i den retskreds, hvor et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer har bopæl.

Læs på JurabibliotekTil stk. 5. Lovvalg ved retssager

- Side 634 -

Hvis retssagen anlægges, inden den grænseoverskridende spaltning får virkning, vil RPL § 238, stk. 1, finde anvendelse, og hjemtinget vil derfor også i sådanne tilfælde være den retskreds, hvor selskabets hovedkontor ligger, eller, hvis et sådant ikke kan oplyses, i den retskreds, hvor et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer har bopæl.

Læs på Jurabibliotek