Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Til nr. 14. Hjemsted

- Side 310 -

...hovedkontoret (dvs. hovedsædet) ligger. Alternativt, hvis et sådant ikke findes eller kan oplyses, er selskabets hjemting i den retskreds, hvor et af bestyrelsens (men næppe tilsynsrådet, da dette ikke har repræsentationsret) eller direktionens medlemmer har bopæl. Selskabets ledelse kan ligeledes sagsøges på selskabets hjemsted, jf. RPL § 238, stk. 4.

Læs på Jurabibliotek§ 8

- Side 333 -

Mens det proces- og skifteretlige værneting retter sig efter det faktiske hovedkontor, jf. RPL § 238, stk. 1, og KL § 4, er det selskabsretlige værneting bestemt af ordet »hjemsted«.

Læs på Jurabibliotek