Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Indledning af konkursbehandling mod en skyldner, der ikke udøver erhvervsvirksomhed i Danmark, herunder ikke-erhvervsdrivende

- Side 31 -

...person ikke har noget hovedkontor (hverken i Danmark eller i udlandet), har den juridiske person hjemting der, hvor et medlem af bestyrelsen eller direktionen har bopæl, jf. retsplejelovens § 238, stk. 1, dvs. at der kan indgives konkursbegæring mod den juridiske person i enhver dansk retskreds, hvor et medlem af bestyrelsen eller direktionen har bopæl.

Læs på Jurabibliotek