Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Sagens anlæg. Værneting

- Side 72 -

...sit eget hjemting, hvis tvisten angår en forbrugeraftale, som ikke er indgået ved forbrugerens personlige henvendelse på den erhvervsdrivendes faste forretningssted, jf. § 244 ( forbrugerværneting ). Drejer sagen sig om erstatning for skade på person eller ting, kan den anlægges, hvor skaden er forvoldt, jf. retsplejelovens § 243 ( deliktværneting ).

Læs på Jurabibliotek