Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Konkurser med dansk værneting

- Side 26 -

...retsplejelovens § 238, stk. 1, hjemting i den retskreds, hvor hovedkontoret befinder sig, eller, hvis et sådant ikke kan oplyses, i den retskreds, hvor et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer har bopæl. Se nærmere om konkursværneting efter konkursloven, Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 14. udgave, s. 101 ff.

Læs på Jurabibliotek