Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Hvilke spørgsmål afgøres efter selskabsstatuttet?

- Side 151 -

...(hovedforretningslokale) her. 9 9. Jf. herved nærmere Gomard/Kistrup samt Lindencrone & Werlauff, Dansk Retspleje, 8. udg., 2020, p. 192 f., 200 f., om selskabers værneting. Se herved U 2019.1818 H om en sag mod en bestyrelsesformand med hjemting i USA. Sagen kunne anlægges i Danmark efter Rpl. § 246, jf. § 243. Se også Kim Østergaard i NTS 2005:1 p. 110 f.

Læs på Jurabibliotek