Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Bopæl, hovedforretningssted eller filial eller agentur, hvorigennem transportaftalen er indgået

- Side 603 -

Ved fortolkningen heraf må national ret være afgørende, det vil sige for dansk rets vedkommende de fortolkningsbidrag, der knyttes til retsplejeloven § 238. Se herom LINDENCRONE og WERLAUFF s. 193 f.

Læs på Jurabibliotek