Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Privatretlige sager

- Side 157 -

...retsplejelovens § 246, stk. 1, 1. 548 548. Gomard og Kistrup: Civilprocessen, 2013, kapitel 6. Her gælder §§ 237, 238, stk. 2, 241, 242, 243 og 245, jf. § 246, stk. 1, 1. pkt. Hertil kommer de særlige internationale værneting i § 246, stk. 1, 2. pkt., samt stk. 2 og 3. Anvendelsen af disse bestemmelser i relation til internettet uddybes i kapitel 7, afsnit 5.

Læs på Jurabibliotek