Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Fogedrettens stedlige kompetence nationalt

- Side 22 -

...fremmes ved selskabets hjemting eller der, hvor virksomheden drives fra. Fogedretten kan anmode rekvirenten om ved udskrift fra CVR at dokumentere, hvor selskabets/virksomhedens hjemting er. 17 17.Dette vil navnlig være hensigtsmæssigt, hvis den stedlige kompetence bestrides, eller stævningsmanden ikke kan finde nogen at forkynde for på adressen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Interessentskaber har hjemting, hvorfra virksomheden drives, 18 18.Se betænkning nr. 634/1971 om udlæg og udpantning, side 46. men fogedsager kan formentlig også fremmes ved hver af interessenternes hjemting – se i øvrigt om interessentskabets partsevne kapitel 4, afsnit 2.2.3. Samejer er derimod ikke omfattet af retsplejelovens § 238, jf. UfR 1956.888 Ø.

Læs på Jurabibliotek